Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Łężynach

Pieniądz rządzi światem

REGULAMIN KONKURSU

"Pieniądz rządzi światem - quiz"

1. Organizator konkursu:

Konkurs organizowany jest w ramach projektu "Siła pieniądza - reforma walutowa Władysława Grabskiego",

w ramach Konkursu grantowego "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy "

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

Organizatorem konkursu są nauczyciele realizujący ww. projekt : Dorota Bułka i Anna Szajnicka.

2. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Łężynach.

3. Cele i zasady konkursu:

 1. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu.
 2. Pytania dotyczyć będą tematyki realizowanego projektu, w szczególności postaci Władysława Grabskiego i jego reformy, a także historii pieniądza oraz roli Narodowego Banku Polskiego ( bardzo wiele przydatnych materiałów znajduje się na stronie Narodowego Banku Polskiego www. nbp.pl ).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony 28 listopada 2018r.

 

 

 1. Propagowanie ideałów wcielonych w życie przez W. Grabskiego, przybliżenie uczniom postaci tego wielkiego reformatora i polityka.
 2. Poszerzenie wiedzy na temat reformy walutowej w II Rzeczypospolitej.
 3. Przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej oraz funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.
 4. Pobudzanie uczniów do wszechstronnego zdobywania wiedzy.

 

 

4. Zgłoszenie prac konkursowych:

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do Organizatorów konkursu tj. Pań Doroty Bułki lub Anny Szajnickiej do dnia 27 listopada 2018 r.

5. Ogłoszenie wyników i zasady przyznawania nagród:

 1. Jury powołane przez organizatora, oceni testy i wyłoni zwycięzców z największą liczbą punktów.
 2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
 3. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie podsumowania projektu w drugiej połowie grudnia 2018 r.

6. Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania podsumowującego projekt w grudniu 2018 roku oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych: http://zslezyny.szkolna.net/kontakt oraz http://nowyzmigrod.eu/index.php/pl/. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie http://zslezyny.szkolna.net/kontakt oraz u nauczycieli Doroty Bułki i Anny Szajnickiej.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny